A huszadik század derekán egy nagyon érdekes idő szegmensben, a világ különböző pontjain olyan emberek világosodtak meg, akik nagyon nagy hatást gyakoroltak a világ továbblépésére – pl. Magyarországon Hamvas Béla, Indiában Maharishi, Gandi, akik újra megélték és megértették az egységtudat teljes valós minőségét, majd elkezdték azt kinyilvánítani. Érdekes visszagondolni arra, hogy Krisztus, Buddha és Mohamed próféta is egy időszegmensben fejtette ki igazságformáló hatását. Ezek mind egy óriási korszakváltás előjelei voltak.

Azok között keressük a prófétákat, akik az előző korszak rezgésképének hordozói voltak, ugyanakkor vegyük észre, hogy a tiszta próféták most a Földön lehet, hogy gyermekek képeiben vannak jelen. A tanulásunk az ebben az ügyben, hogy fogadjuk el, hogy az új kor bölcsessége nem feltétlenül korhoz, hatalomhoz kötött. A gyermekek képességei közé tartozik az a tulajdonság, ami arról szól, hogy képesek a feltétel nélküli tiszta szeretet állapotában létezni. Nekünk meg képessé kell válni arra, hogy ezt a rezgésszintet átvegyük tőlük.

Akinek nincsen gyermeke, annak lehet kutyája, aki az élet kezdete óta hűséges barátja az embernek és a feltétel nélküli szeretet hordozója, tanítója.

(Jakab István)

Korszakváltásunk prófétái

Üzenet | 0 Comments

Hozzászólás