Nyelvében vagy DNS-ében él a magyar?

Minden kimondott szó, minden megélt gondolat: rezgés. A hangképző szervek és a szájüreg alakítja hanggá és bármilyen hihetetlen, ez folyamatosan alakítja DNS-einket. 

A gének evangéliuma jóval több, mint azt genetikai ismereteink feltételezik. Egyetlen sejt önálló intelligenciával rendelkezik. Minden népnek más-más a nyelve, és ez megjelenik génkészletében, habitusában, hitrendszerében.
A magyar nyelv, ragozó nyelv. A magyarság mellérendelő, ami azt jelenti, hogy békében él azokkal a népekkel, amelyekkel kapcsolatba kerül. Vannak úgynevezett alárendelő nyelvek, amely tagjai hitükben, természetükben minden más népet maguk alá kívánnak rendelni. Ez a beszélgetés sokkal többről szól, mint a nyelvünkről, hiszen amíg ápoljuk, óvjuk nyelvünket, addig ápoljuk DNS-szintű magyarságunkat.
Dr. Oláh Zoltán és Jakab István beszélgetése

Hozzászólás