A sors mindenkit a spirituális világ felé terel, merthogy az élet valódi értelmét anyagszinten nem érthetjük meg. Az értelem határát átlépve nem kell feltétlenül transzcendálni ahhoz, hogy spirituálisak legyünk, ugyanakkor a létezés valódi küldetését spirituális aspektusunkban vagyunk képesek megvalósítani.

A spirituális megtapasztalással, tudással itt, az anyagi létben kell átalakulni és átalakítani a környezetet. Különböző életszakaszokban – ha kell újra és újra ismételve – elénk teszik az akadályt, amit itt kell megoldanunk a hús-vér létezésben. Lecsukott szemmel, a szellemvilágba elkalandozva el lehet odázni a sorsfeladatok megoldását, de már sokan tudjuk, hogy egy idő múlva ránk szakad, még nagyobb erővel. A spirituális VER-gődő azt jelenti, hogy azok az embertársaink képesek betekinteni a szellemvilágba, és kapcsolatot teremteni, de ez onnan hozott üzenet, feladat jellegét nem akarják felfogni. Leginkább úgy ismered fel őket, hogy menekülnek a földi élet kihívásaitól, beszédük, modoruk áttetsző, fátyolszerű, sokszor óriási álmokat szőnek, de szinte soha semmit sem csinálnak végig. Amikor saját maguk és környezetük számára már irritáló az a feszültség, ami abból adódik, hogy a megélt meséjük nem működik, egy gyors váltással máris kifordulnak korábbi kapcsolataikból, világképükből, és egy újabb gyönyörű mese színterét megalkotva, tovább altatják önmagukat. Mivel sok az alvó mese gyáros a világunkban, ezek rendszeresen egymásra találnak, és erősítik az álomvilágot. Ha jó a közönség, akkor azt hiszik, hogy a mese egy életen át eltarthat. De tudjuk, hogy a nagy kreátor nem játszani küldött ide bennünket. A megoldást, a megvilágosodást mindenkinek saját életével, tetteivel kell kiásnia. Az életeken át húzódó, megoldatlan feladatokat a létezés durva megpróbáltatásainak tartják. Annak ellenére, hogy VER Birodalmába gyakran bebocsátást nyernek, képtelenek ezt átültetni a sorsfeladatok megoldásába.

Mi az ő sorsuk? Olyanok, mint a kisgyermekek, akik a spirituális fejlődésben valahol megrekedtek a mesék világában, és aki megtalálja ezen álomvilág fonalát, bárhová elcsalhatja, és ott tarthatja őket. Természetesen tudjuk, hogy ez is csak átmeneti, egyre gyorsabb lefolyásúak lesznek az új mesefejezetek, és a megoldandó feladat durvább és durvább köntösben érkezik életükben. Gyakran elcsodálkozunk azon, hogy ezek a társaink értelmesek, intelligensek, érzékenyek, légiesek, de a földi létezéshez semmilyen közük sincs, szinte nem is ezen a bolygón léteznek. Könnyen összetéveszthetőek azokkal a segítőkkel, akik már kiléptek a karma körforgásából, és szabadon választott leszületéssel azért vannak itt, hogy segítsék az ébredést. Ezek a fényküldöttek nem mindig érkeznek könnyű sorssal, ugyanakkor a többiek számára szinte megmagyarázhatatlan képességgel oldják meg életüket, energiájuk, rezgésszintjük, életvitelük vonzza a tanítványokat, akik szinte úgy fejlődnek, hogy észre sem veszik a segítő energiát. Spirituális VER-gődőink sok esetben vállalnak közszereplést, és lehozott információkkal sokszor ejtik ámulatba önmagukat és a környezetüket.

Ugyanakkor a saját életük megvalósításában, kapcsolataikban folyamatosan kudarcot vallanak. Amikor beszélsz velük, felnőtt, de naiv gyermeknek tűnnek, Tündérországból. Ennek a típusnak természetesen nem tudsz segíteni, hiszen egy szavad sem hiszik el, merthogy ők látónak és csalhatatlannak könyveik el magukat. Nekik kell ébredniük, és ez minél később következik be, annál nagyobb a pusztítás. Találkoztam már velük elmegyógyintézetekben, ahol is fennhangon hangoztatták, hogy ők már megvilágosodtak, és ebben is van valami, csakhogy a megvilágosodott embert azáltal ismerjük fel, hogy képes irányítani saját életét, és követhető példája a környezetének. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy működőképes a meséje. Minden más csak spirituális VER-gődés.

Spirituális Ver-gődők

Jakab István blogja | 0 Comments

Hozzászólás