Mikor indult el Magyarországon a paramozgalom, mit tudtál tenni ebben, mit tudtál segíteni ebben a magyaroknak?

Úgy emlékszem, hogy a dolgok nagyon-nagyon mélyről indultak, még abban az időben, amikor megjelent az első könyvem, a “Jósnő, vagy boszorkány?”, abban az időben még nagyon zárt volt a világ. Azt mondanám, hogy vasfüggöny volt az országban, ki sem lehetett nézni az ablakon. Amikor a könyvem megjelent, akkor best seller volt, de igazából semmi boszorkányság, semmi veszélyes nem volt benne. Egy asszonyról szól, akinek olyan képességei vannak, aki képes belenézni az embernek a mélységébe, a lelkébe. Akkor még nem tudtam, hogy magmról írtam, hogy én vagyok ez az asszony. Fura módon a média azonnal felkapott, és Carla Galli “a jósnő”, “a boszorkány” megszólítású kérdéseket tettek fel, ami nekem nagyon nem tetszett. A könyv megjelenését követően hazautaztam Oroszországba a gyökereimhez, ami mindig nagyon fontos a számomra. Én akkor nem tudtam, hogy mindez miért történik velem. Megkérdeztem a Mindenhatót, hogy mi a dolgom nekem? Miért kerültem én Magyarországra? Miért kellett nekem elhagyni az országomat 17 évesen? Miért itt jártam egyetemre, miért itt írtam ezt a könyvet? Mi van a fejemben, ami nekem természetes és másoknak nem az? Válaszként egy csodálatos álmot kaptam. Láttam magam egy városban, ahol csuklyás emberek járkáltak, vagy inkább repültek, mintha csak vizen jártak volna, lágyan, mint a matrjoska baba. Megérkeztem a városba, ahol hatalmas tornyok, azokon lőrések voltak és én megálltam egy hatalmas falnál, amikor hirtelen felcsendült a szférák zenéje. Hihetetlen zene hangzott mindenhonnan és én újra feltettem a kérdést: – Édes Istenem, mondd, mi nekem a dolgom?

Kitártam a karjaimat és a kezembe hullott egy óriási nehéz könyv. Abban a könyvben is rések voltak, mint ezeken a házakon, arany rések, olyan volt, mint egy sorskönyv. Ez volt a válasz és erre én fel is ébredtem. Aztán visszaérkeztem Magyarországra és tudtam, hogy nekem létre kell hoznom egy Para-Kutatási Tudományos Társaságot. Azt sem tudtam akkor, hogy honnan jött ez az ötlet. Abban az időben érkezett Magyarországra Uri Geller, aki megmutatta nekem, hogy mi az energia, hogy az ember mi mindenre képes. Ahogy Uri Geller elment, megérkezett Albert Ignatyenko ukrán hipnotizőr és parafenomén professzor úr, aki tolmácsának és asszisztensének választott. Attól a perctől kezdve én mellette voltam és közösen mutattuk meg az embereknek, hogy az emberi képesség határtalan. Ez inkább showműsor jellegű volt, de már ennek hatására is elindult az ébredgedés. Ekkortájt keresett meg engem Déri János is, és közös műsort ajánlott. Létrehoztam tehát a Magyar Para-Kutatási Tudományos Társaságot, együtt dolgoztam Ignatyenkoval és Déri Jánossal belevágtunk a Nulladik Típusú Találkozásokba. Annak idején nagyon sok levelet kaptam, hogy milyen bohockódás ez, hogy ilyen energiák nem léteznek, de számomra mindig is a tudomány- a természettudomány, valamint a kutatás volt a fő vezérfonal.

Megjelentettem a következő könyvemet “Akar-e fenomÉN lenni?” címmel, amiben a fenomenális energiámat fedeztem és tártam fel. Ez is energiákról szól tehát, mai kifejezéssel ezt úgy hívják, hogy kozmikus energia, illetve kvantumgyógyítás. Ezt 25 évvel ezelőtt írtam le és a könyv azóta is a Mantra Szabadegyetem kötelező tananyaga. Ezt követően létrehoztam az első Természetgyógyászati Központot Magyarországon. Ez is teljesen új volt, a magyarok még azelőtt nem ismerték a reflexológiát, az íriszdiagnosztikát, vagy a csontkovácsolást. Hívtam az orosz orvosokat, hogy mutassák meg ezeket a gyógyításokat és ez el is indította Magyarországon ezeket a tevékenységeket. Nagyon sokan haszálták fel sikerrel az orosz tudást.

Mit tanultál, mit tapasztaltál az elmúlt 30 év alatt és mit tartasz a legfontosabbnak?

Személyes tapasztalataim alapján nagyon fontos tanulság, hogy a gyökereinket, az alapjainkat megfelelően kell értékelni, mert enélkül az egész építmény tönkremegy. Ha az alapra nem figyelünk és az repedezik, akkor a ház össze fog dőlni. A Magyarságnak is ez az egyik nagy feladata, hogy vissza kell találnia a gyökereihez.

A saját tudásomat mindvégig folyamatosan fejlesztettem, mindig képeztem magam. Rengeteget tanultam és tapasztaltam az emberekről, tanulmányoztam az emberi természetet. Az egyetemi mellett rengeteg diplomám van, többek között pszichológiai, bölcsész és belsőépítészet, nagyon jó kommunikátor és motivációs előadó vagyok, megtanultam az NLP-t (Neurolingvisztikus Programozás), többszörös NLP Master vagyok. Rendszerben gondolkodom és kommunikálok, amit nagyon fontosnak tartok, hogy az emberek is megtanuljanak. Mindent kitanultam, ami a természetgyógyászattal kapcsolatos. Az orosz szakemberek fantasztikusak, én is mindent tőlük tanultam és ez alapján írtam meg a könyveimet. A következő nagy sikerű könyvem a “Fiatalító jóga” volt. Az említett három könyvemet nevezhetjük alapító okiratomnak, amik Szepes Mária és Popper Péter könyvei mellett jelentek meg.

A legfontosabb üzenetem az emberek számára most, hogy semmire nincs szükségünk, csak a tudás, a tudat, a tudatosság, ezen belül is a kreatív tudatunk fejlesztésére.

Miért tartod fontosnak az alázatot és mennyire tudják a spirituális emberek az alázatot megélni?

A spritualitás nehezen akar kifejlődni Magyarországon. Az emberek nem tudnak meghajolni a gyökereik előtt, az Isten előtt, a mesterek előtt. Hálával, könyörülettel, együttérzéssel, tisztelettel meg kell tudni köszönni minden tudást, mindent, ami segíti a fejlődésüket és a virágzást.

Magyarországnak van egy gyönyörű szakrális nyelve. Kapott egy csodálatos rovásírást, amit kizárólag a gyökereihez kellő alázattal való fordulással lehet csak megérteni és használni. A magyaroknak vissza kell térniük a szakralitáshoz, de ehhez előbb meg kell keresniük, hogy mitől inognak az alapok, hogy mitől keletkezett a magyarság gerincében törés, hogy hol vannak a sérülései. Minden népnek fel kell vállalnia a felelősségét a bűneiért és fel kell vállalnia a dicsőségeit is. Amíg ez nem történik meg, addig nem fog fejlődni az ország, a spiritualitás, nem lesz felemelkedés.
A spiritualitás az a legbelső ösztön, az intuíció, ami maga a túlélés. Minden emberben megtalálhatók azok a belső határtalan erőforrások, amelyek segítségével nemcsak saját életüket, de az egész világot jobbá tudnák tenni.

Hogyan mozdította elő a magyarok spirituális fejlődését Carla Galli, a parakutatás bábaasszonya?

3 Kérdés | 0 Comments

Hozzászólás