Vége van már a „szép időknek”?

Azt, hogy hogyan rontják meg létünket a háttérhatalmak, azt már Hamvas Béla is tökéletesen megfogalmazta:

„Az asma szó jelentése a héberben nyersen azt jelenti, hogy bűn. Az asma olyan mint az aszat, a gyomok közt a leghitványabb, szívós, makacs és mohó növény, amelyet az ember hiába tép ki, a gyökeréből szemernyi is a földben marad, újra kihajt és még dühödtebben terjeszkedik. Az asma jelentésében a legfontosabb, hogy az elkövetésével az ember nemcsak önmagát teszi tisztátalanná, hanem a létezést egész egyetemességében szennyezi be. A lét beszennyezése és megrablása minél nyíltabb, súlya annál kisebb. Az asmát minél tökéletesebb rejtési eljárással követik el, annál súlyosabb. Ezért a legnagyobb vétek nem az, ami kétségtelenül mindenki által szemmel látható, hanem amelyet titokban követnek el, fejlett fedőtechnikával és folyamatosan, és azt szilárd rendszerré építik ki. A legsúlyosabb asma a tökéletesen elrejtett létrontás-szisztéma. A létrontás különösen jellegzetes és állandó törekvése, hogy önmagát eltitkolja, és úgy tüntesse fel, mintha bűn egyáltalán nem, vagy legfeljebb csakis a nem épelméjű ember sajátságos kényszerképzete lenne.”

(Hamvas Béla: Scientia sacra III. 162. oldal)

Van-e ebből valami kiszállási lehetőség? Ha nem lesz teljes paradigmaváltás, a jelenlegi rendszer fel fogja emészteni önmagát beleértve minket is.

Hozzászólás