Attila szobor

Atilla a világtörténelem egy olyan alakja, aki mélyen, élesen belevésődött az emberiség emlékezetébe. Atilla még mindig a világ érdeklődésének homlokterében áll. Mondák és legendák szövődnek alakja köré, számos dal és eposzok egész sora szól róla.

Atilla hadi tetteit hadi-tudományi akadémiákon tanítják, számos menedzseriskola tananyagát képezi Atilla szervezőkészsége, bánásmódja az emberekkel. A magyar történelemről alkotott képet csak akkor tudjuk közelíteni a valósághoz, ha múltunk nagyjaival foglalkozunk, ha csak akkor tudjuk meg, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk és hová tartunk, ha meghallgatjuk és megértjük őseink üzeneteit.

dr. Ciráki F. György – Jakab István

Hozzászólás