Paradigmaváltás közepén élünk. Lassan sokak fejében változnak a gondolatok, ítéletek, Földünk, életünk sorsáról.
Változás kell. A változáshoz egy dolog kell, hogy az ÉN megváltozzon. Ha változásokat akarsz, először változtass önmagadon!
A megváltozott ÉN-nek a megváltozott ÉN-ek sokadalma hozhatja az új világot.

Ahhoz, hogy új világban élhessünk, nagy tömegek fejében gondolati síkon ennek meg kell jelennie. A gondolat, ha akarják, ha nem, reklámperc/díj nélkül terjed.  A közös gondolati mezőnek, vagy mondhatnánk morfogenetikai mezőnek, az anyag feletti dimenzióban van kiterjedése, ahonnan a dolgok erednek. A gondolat terjedése megállíthatatlan.

Ez a gondolat forradalma.

A mai napig lelkileg megnyomorított, háborúba terelt, félelemben tartott őseink gondolata által teremtett rabszolga birodalomban élünk.
Már nincs hol meghátrálnunk.
Egy villanás alatt hullik szét a káprázat, globalizációs félistenek dőlnek saját kardjaikba. A hazugságok kórusa egy pillanat alatt elnémult.
Vége a vérszívók báljának, fény gyullad a horizonton! Megtisztult patakokban fürdőzhetünk, hiszen felszabadítottuk önmagunkat.
Amikor megértjük az anyag fölötti rendező elvet, rájövünk az élet mozgatórugójára.
Végre felfogjuk, hogy a lélek – a testbe zárva – betegség képében a zárka ajtaját döngeti. Képesek leszünk megérteni és gyógyítani a betegségeket. A placebo hatás nem más, mint a beteg bizalma a gyógyulásban és a gyógyítóban. A gyógyulásnak általában köze nincs az elfogyasztott kémiai szerekhez.

Leomlanak a távolságot tartó vallások, amelyek éket vertek az ember és isteni lénye közé.  Gondolataink képében újra lesznek csodák.
Újra lesz teremtő képzelet, vége az anyag zsarnokságának, ostoba önhittségének. Az idea valóban az anyag fölé emel.

A tudomány új dimenziókat nyitogathat, megvalósulhat az időutazás, teleportáció, hiszen az anyag csak átmeneti állapot és nem végső valóság.
Végre rájövünk, hogy a test mellett a lelket is táplálni kell. A kisdednek fontosabb a mindennapi szeretet, mint az étel. Szeretet nélkül mi is megfulladunk, csak agonizálunk egy életen át. Az igazi válaszokhoz transzcendentális gondolkodásmódra van szükség, ami egyébként távoli őseink alapértelmezett felfogásához tartozott.

“Az érzékelés még nem ismeret.
A nézés még nem látás.”
Hamvas Béla

Az érzéki tapasztalat csak annyi, hogy valaminek felszínes jelenségét pillanatnyilag megállapítom, semmi egyéb. Ha valaki a Nílust látja, csak látja, de még nem ismeri. Ahhoz, hogy valaki tudja is, hogy mi a Nílus, tudnia kell: ez a Nílus itt a Földön az égi Nílus mása. Az egész Föld az égi Föld mása, ahogy a földi ember az égi ember elliptikus dual mása.

A dolgokat csak az ismeri, aki tudja, hogy az eredeti, a láthatatlan metafizikai világban van. Aki a dolgokat csak érzékeivel látja, csak a felszínüket érinti. Az archaikus ember analógiákban élte át a földrajzot éppen úgy, mint az anatómiát, a kozmológiát, a kémiát, a fizikát, a pszichológiáról nem is szólva. Az analóg látás transzcendentális realizmus, amely az érzéki dolgok természetfölötti és tapasztalaton túli megfeleléseiben élt. A természet megértése “isteni” és nem emberi látásmódot kíván.

Isteni látásmód: transzcendens látásmód, látni azt az elemet, melyből a világot származtatják, mely méreteiben lenyűgöző, mélységeiben mérhetetlen kozmikus analógia alapján érthető meg.”

Jakab István

Részlet a „Lúgosítás a kor-talanság útja” című könyvből. A könyv az alábbi linkre kattintva megvásárolható a Viva Natura webáruházában: http://bit.ly/2jzKXM8

A gondolat forradalma

Egyéb | 0 Comments

Hozzászólás