Az emberiségnek egyetlen egy kapaszkodója van és ez a hagyományaiban gyökeredzik. A szakralitás – amit a Mag népe, mint ősüzenet hordoz – az egyetlen fenntartható élet receptje. Óriási háborúskodás végén tartunk, amikor is egyre több embertársunk tudatosodása révén nyilvánvalóvá válik, hogy egyetlenegy út van és ez az őseink útja. Talán egy nép van a világon, amely minden nap áldozatot hoz azért, hogy szakrális ősi múltját megőrizze, pedig minden nap szenvedés és megaláztatás a része.

A nyomor nem a mi valóságunk. A mi valóságunk a fény, hiszen a fény küldöttei, Isten gyermekei vagyunk. Az elmúlt több, mint ezer év arról szólt, hogy megpróbálták kiirtani a szakrális népek minden gyökerét, itt Magyarországon is.

Akiket Isten nevében legyilkoltak az elmúlt ezer évben, sokkal nemesebb lelkű keresztények voltak – életvitelükben, cselekedetükben, jellemükben -, mint hittérítő gyilkosaik. Világunk Krisztus nevében cselekszik, de olyan kevés közük van a krisztusi tisztasághoz, gondolkodáshoz, mint a ráknak az egészségünk fenntartásához.

A szakrális népek biztos alapokon építkezve, egymással együttműködő, mellérendelő kapcsolatokat alakítanak ki. Ez lenne az élhető világmodell. A mindenkit és mindent maguk alá taposni kívánó népek szövevényes hálózatként terjeszkednek, beszövik az életképes, nedvet adó indákat, kiszipolyozzák, és tovább terjeszkednek. Ugyanúgy működnek, mint a testben a rák. Hiába vágod ki egy-két ponton a testből, tovább terjeszkedik, mert alapelve az esztelen hódítás és a pusztítás. Amiért ezeket a sorokat le tudom írni, annak pontosan az az oka, hogy a testnek még működnek egészséges, életképes részei, amik még képesek felvenni a küzdelmet a beteges hódítókkal.

Azt kell látnunk, hogy a rák mindent elkövet, hogy az egész testet magáévá téve elpusztítsa a világot, mert nincs annyi intelligenciája, hogy rájöjjön, hogy amikor minden hatalom az övé, akkor azzal önmagát is elpusztítja.

A fény – ami már beszűrődött az életünkbe, a testünkbe – az, ami képes egyik pillanatról a másikra megtörténté tenni a változásokat, elűzni a félelmet, a félelem birodalmát.

Mi vagyunk a rendszer szeretet vírusa, ami beépült a mátrixba. Ez a szakralitás ősi üzenete és ez az, ami fegyverek, cenzúra és hatalom nélkül terjed.

Weöres Sándor örök érvényű idézetével fejezem be az írást: “Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra.”

Mindenki tegye a dolgát, amire küldetést érez.

Jakab István

A magyarság az élet magjának hordozója

Üzenet | 0 Comments

Hozzászólás