Amikor belelátsz a jövőbe, az a jutalmad, hogy páholyból nézheted a próféciát.

A jövő is kérdésekből áll:
A sorsunkba van-e beleszólásunk, vagy eleve elrendeltetett?
Ha ez itt a Földön a piramisrendszer halálvölgye, fent az égen ugyanezek az elvek uralkodnak? Mert akkor nincs jövő, a földtiprók felfalják az egész Univerzumot.
Mi Istennek célja az emberiséggel?
Végre kilép valaki a színpadra és azt mondja: „Én vagyok a Ti atyátok”?
Higgyétek el, nem erre fizettetek be.
A pénz a lélek pestise, és nem Isten alkotása.
Lehet-e az alvó géneket felébreszteni, és a tudatosság szintjére átprogramozni, hogy visszafogadják az aranykorra jellemző magasabb rezgéseket?
Lehet-e kollektív szinten a tudatmódosítás?
Mi van, ha a spirituális különlegességünk csoporttudatossága című mesének fenntartása altatásunk része, hogy megelőzze a lázadást?
Az okos telefonok lehajtott fejű rabszolgái észreveszik-e a világvégét?

A közeli jövő (0-300 évig)
Az emberek nagyobb tömege ráébred többdimenziós létezésére – nem feltétlenül mindenki.
Megérti a teremtés működését, és rádöbben szédületes lehetőségeire.
Ráébred a birtoklás értelmetlenségére. Az elengedés kulcsával felpattintja rabszolgaságának zárjait.
Az elengedés a kulcs a szabaduláshoz.
A ragaszkodás bármihez is a biztos pusztulás.
Az ember újabb dimenziókba lép, ahonnan bármikor visszaléphet.
A szabadulás kulcsa az önkéntes feladás, megadás, elfogadás, befogadás. Ez a magasabb dimenziókkal való egyesülés egyetlen lehetséges formátlanságra.
Alázattal visszakérezkedik a természet rendjébe, megtanul újra láthatatlannak lenni.
Felfogja, hogy az Univerzum benne van, és Ő az Univerzum maga.
A Föld a szabad akarat bolygója, ezért volt mindig fontos manipulátorainknak, hogy szabad akaratunkból legyünk birkák, és ne direkt módon korlátozzanak bennünket. Az emberiség megmerülve az anyag mocskába, képes felemelkedni és rálátni a teremtés lényegére. Ezáltal visszanyeri univerzális szabadságát, megkapja képességét, hogy korlátlanul utazzon az Univerzumban, mert már soha nem fogja a birtoklás, a kizsákmányolás és az ítélkezés, a rabszolgatartás fegyverét használni a fejletlenebb civilizációkkal szemben.
Megbocsát mindazoknak, akik programozott rabszolgaként tartották az emberiséget százezer éven át.
A béklyóitól megszabadult ember legnagyobb ajándéka, hogy legfőbb korlátjától, a félelemtől is mentes lesz.
A félelmek nélkül nincsenek korlátok. Szabadon kiterjed itt a Földön és a világegyetemben.
Félelmeink nélkül végtelen energiák szabadulnak fel bennünk, ráébredve teremtő erőnk végtelen lehetőségére, csodálatos új Univerzumokat hozunk létre.
Mivel a Föld a szabad akarat bolygója, továbbra is szabad a meleg mocsárban dagonyázni és álmodozni a repülésről. A programozott rabszolgalét továbbra is kegyes lehetőség a tudatlanoknak.
A földtipró birtoklók már elvesztik hatalmukat a felszabadult lelkek felett. Az elmeprogramozóknak nem marad eszköze feletted, amivel félelmet kelthetnének benned, ha már nem ragaszkodsz, nincs mit elvesztened, többé nem vagy védtelen, mert már tiéd a végtelen.

Mezár

Mezár – A jövendőmondó jövendője

Mesélem a mesém | 0 Comments

Hozzászólás