Akinek fáj Trianon, az magyar

Trianon hívószava még egységbe tudná kovácsolni a magyarokat. Ha annak idején ez az összetartás meg lett volna, nem veszítettük volna el a területeinket.

A magyar nép verejtékéből fakadó bölcseletet, az idegen hatalmakkal szembeni küzdelmet, az ebből kialakult értékeket, a magyar állam modellt oda kellene ajándékozni Európa többi országának.

Elvetettük Istent és hedonista módon fogyasztói társadalommá váltunk, pedig az igaz emberi kapcsolatokat a megkérdőjelezhetetlen isteni értékrend határozza meg. Helyre kell állítani az őskeresztény Európát. A nemcselekvés ideje lejárt, dobjunk egy követ ebbe az állóvíz pocsolyába!

Patrubány Miklós és Jakab István beszélgetése.

Hozzászólás