Kizárja-e egymást a pénz és a szeretet?

“Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Mt 6:21) Jól ismerjük Jézus eme kijelentését. Hol van a mai ember szíve? Mi az, amit kivétel nélkül, mindenki, korlátlanul és egyöntetűen szeret?

Ez a valami nem más, mint a pénz. Isten és a szeretet labdába se rúghat a mai ember pénznek tulajdonított érdemeihez képest. A pénzt maga az ember ruházta fel teremtőerővel, tekinti Istenének, átlépve az egészséges lélektani határt, amelynek következtében valójában már a pénz ural és birtokol bennünket. A XXI. századi ember még mindig csak odáig jutott, hogy múlandó, értéktelen, időleges dolgokat imád, azok megszerzését féktelenül hajszolja, s közben észre sem veszi, hogy teljesen elszakadt Istentől, a természettől, nem látja meg, hogy egyre távolodik az örökkévaló, biztonságos és múlhatatlan mennyei értékektől. Életeket áldoz a gazdagság eléréséért, olyan földi kincsekért, amikre alapvetően a moly, a rozsda és a tolvajok a jellemzők (Mt 6:19).

A kincsünk uralja a szívünket. Mialatt a földi javak megszerzésével és felhalmozásával foglalatoskodunk, el vagyunk szakadva Istentől. Hamarosan egyetlen csepp élő vízért, egyetlen manipulálatlan vetőmagért fogjuk egymást megölni, hacsak addig bele nem fulladunk a bőség által termelődő szemétbe.

Jakab István és Horányi Ágnes beszélgetése.

Hozzászólás