Kvantumimmunitás

„Fény az emberi testben” – metafora, vagy valóság? Mit jelent a kvantumimmunitás és az, hogy most kvantumátmenetben vagyunk? Ha egy, az egészségünkre veszélyt jelentő dolog a fizikain túl kvantumszinten is tud terjedni, akkor lehet, hogy kvantumszinten is védekeznünk kellene?

Tudományosan egyre nagyobb megértésre kerülnek az anyag és tudat közötti összefüggések. Az ember rendkívül fontos szereplője az anyag és a világok teremtésének. A szellemi alapjuk még ugyan hiányos, de attól függetlenül, hogy ennek tudatában lennének, az aktuális egyéni és kollektív tudatszintjükön minden pillanatban folyamatosan újrateremtik saját világukat. Ezért nem mindegy, hogy az egyéni tudatunkat mennyire hagyjuk manipulálni, eltorzítani!

Mi magunk alkotjuk, teremtjük tehát a rendszert, amiben élünk, és ennek megértésén túl, az ismeretek tudatos életbe ültetett alkalmazása most ugrásszerű előrelépést eredményezhet az evolúciónkban, és egy jó irányba állított tudati, szellemi felemelkedést okozhat teljesen függetlenül attól, hogy mi volt eddig, hogy mit hagyunk hátra, illetve el az eddigi életünk játszóteréből!

Demján-Antal Judit és Horányi Ágnes beszélgetése.

Elérhetőségek:

Végtelen Forrás: www.vegtelenforras.hu
Új Kollektív Tudat: www.ujkollektivtudat.hu

Hozzászólás