Dr. Léhmann György ügyvéd a következő levelet küldte a VNTV szerkesztőségébe:

Engedjék meg, hogy az éjfél után hozzám érkezett levelet, valamint erre küldött válaszomat – fordított sorrendben – megosszam Önökkel.

Tisztelt Krizsán Jánosné!

Rossz néven veszem azt, hogy az alábbi félrevezető levelet terjeszti a kiszolgáltatott helyzetben lévő adósok részére.

Ugyanis a forintosítás olyan rendkívűl káros intézkedés az adósok számára, melynél fogva megközelítőleg másfél-két év múlva azok az adósok is reménytelen helyzetben lesznek, akik még idáig valahogy elvergődtek a bankok által kiszámolt törvénytelen törlesztő részletek fizetésével.

Az első oka annak, hogy fentieket határozottan állítom az, hogy a devizaalapú kölcsönszerződés alapján jelenlegi időszakban már olyan károk miatti kártérítési jellegű igénye lehetne minden adósnak, mint a

2009-től fizetett kamatösszegek – törlesztő részletek döntő része – több mint a felét törvénytelenül és fenyegetéssel kényszerítették ki az adósoktól a Svájci jegybanki alapkamat zsugorodást figyelmen kívűl hagyva,

az árfolyamváltozás terheit bírósági vizsgálat nélkül törvénytelenül hárították át teljes egészében az adósokra,

valamint a szintén bíróság által 93/13 EGK Irányelv 6. pontja alapján kötelezően és felek megkérdezése nélküli teljes körű szerződési vizsgálat esetén még több mint 10 szerződési pontnál tisztességtelenség okából minden bank esetén megállapítandó a károkozás úgy, hogy ezeknek a bankok általi eddigi követelése miatti kár természetesen szintén megtérítendő az adósok felé.

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a kamatnak annuitásos fizetése folytán nem annyi évre fizettük a törvényesen járó ügyleti kamatot, mint amely eltelt a szerződés aláírása óta, hanem jelentősen több évre, és ennek a többletnek megtérítése szintén visszajárna az adósoknak jelen pillanatban történő zárás esetén.

A forintosítási törvénytelen szélhámosság ezeknek az adósi követeléseknek jövőbeni követelhetőségének akadályozását szolgálja, valamint azt, hogy 2016. év végéig a jelenlegi 2,1 %-on álló Nemzeti Banki jegybanki alapkamatnak 6-8 %-ra történő emelése folytán legyen lehetősége a bankoknak 40-50 %-kal emelni a törlesztőrészletet a forintosításra hivatkozva az adósok számára azért, hogy a bankok általi kifosztása több millió magyar embernek teljes, befejezett legyen.

Ennél aljasabb szándékú kormányzati – egyébként az országgyűlési képviselők által támogatott – intézkedést magánjogi szerződésekkel kapcsolatosan korábban még elképzelni sem tudtam, és őszintén sajnálom azt, hogy az alábbi és ehhez hasonló felelőtlen írások, vagy nyilatkozatok egyáltalán elkészülhetnek, illetve terjeszthetőek az adósok felé.

Magam részéről elegem van abból, hogy az adósok még mindig bíznak egy teljesen törvénytelen, Európai jogszabályokat semmibe vevő elszámolásban, és még tetejében abban is, hogy a nyilvánvaló tönkretételüket célzó forintosításban bármi jót észlelnek.

Erről már nem a bankok tehetnek, hanem mindazok, akik felnőtt korban bármilyen marhaságot hajlandók elfogadni akkor, ha ez számukra kényelmes megoldás. Még akkor is, ha ez a tunyaság jelen pillanatban felér egy öngyilkossággal.

Siófokon 2015. április 9. napán.
Dr. Léhmann György


Kedves mindenki. Először is nagy örömmel tapasztalom azt a fajta eltökéltséget, amit tapasztalok, de sajnálom, hogy ennyire pesszimisták a forintosítás tekintetében. NEM KELL FÉLNI TŐLE!!!!!!! Ennek az oka igen egyszerű. A kormány egy kicsit elszámolta magát a törvénnyel, de nagyon. A forintosítás beavatkozás a szerződésbe az állam részéről, melyet jogszabály enged meg a számára. De azzal nem számolt a drága, hogy a beavatkozása milyen kockázatokkal jár, ugyan is ezt nem teheti meg jogkövetkezmény nélkül, amit figyelmen kívül hagytak és ez a nagyfokú önelégültségük lesz a vesztük. Van megoldás a forintosítással szemben melynek okán a képpen lehet vágni mind a bankokat, mint a törvényalkotót, hogy bánni fogják ezt a törvényt életük végéig, hogy megalkották. A forintosításról szóló törvény nem átok, hanem áldás, mert új lehetőségeket nyitottak meg ezzel, amit mélyen eltitkolnak, de sajnos szívás nekik, mert én tudom, hogy mit kell tenni, amivel vagy kamatmentes kölcsönné lehet tenni a szerződéseket, vagy egyszerűen ki lehet nullázni. Ezért én nagy nagy hálát érzek irántuk, hogy ennyire ostobák, mert ez a törvény képes megfelelő alkalmazás mellett a deviza alapú hiteleket végleg kivégezni. Akkor mi is a baj, adjuk hálát a mi bölcs és figyelmes nagyvezérünknek, hogy a mohósága a veszte lesz. A törvény más törvényekkel megtámogatva kivégzi őket tehát fel a fejjel és csak mosolyogni. Erre szolgálhat segítségül az előadásaim illetve a cégem munkája, hogy azt is megbánják, hogy ezt a szemetet egykor kitalálták, hogy ellopjanak mindent tőlünk. Nem kell félni a bankoktól, mert a bank nem hatóság.

Tisztelettel Gulya Tibor Krizsán Jánosné címén

Dr. Lehmann György levele

Cikkek | 1 Comment

Hozzászólás