Az afrikai bevándorlási hullámot értékelnénk

Egy problémát nem lehet azon a szinten megoldani, ahol keletkezett. A bevándorlási kérdés is egy ilyen probléma Európa életében.

Az okok ismertek, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika kirablása az elmúlt 300 évben, valamint a teljes kulturális és hagyomány gyökereinek felszámolása. Különbséget kell tenni azok között a népcsoportok között, amelyek az iszlám országokból jöttek, mert itt még igenis él a szakrális erő és kultúra, amely összetartja a népeket, azoktól a népcsoportoktól, amelyek minden identitásukat elvesztve éhes kannibálok módjára törnek rá Európára. A helyzet nem egyszerű. Most még lenne erőnk megvédeni Európát, de azzal is számolnunk kell, hogy a népességében hanyatló fehér rassz megüresedett kulturális részeit meg fogják tölteni más népek és kultúrák. A keveredés látszólag elkerülhetetlen.

Dr. Bogár László – Jakab István

Hozzászólás