A magyar Szent Korona képei – id. Weil Róbert

„Hosszú évekkel ezelőtt, még a Nemzeti Múzeumban többször is közelről megcsodálhattam a Magyar Szent Korona miniatúráinak páratlan szépségét. Elhatároztam, hogy ezeket a koronán található parányi képeket megpróbálom felnagyítani és megfesteni…” (id. Weil Róbert)

És ezek a képek megszülettek. Csodálatosak lettek. Egy különleges, rekeszzománc technológiával készültek. A miniatűrök minden részletet jól látható módon tárnak az emberek szeme elé. Mit üzennek nekünk ezek a képek? Mit kell észrevennünk a koronán a felnagyított képek segítségével? Hol van most ezeknek a képeknek a becses, méltó helye? Tudja-e vajon az ország, hogy szent koronája milyen szakrális erővel bír, hogy milyen üzeneteket hordoz és közvetít a magyarság számára? A képek talán segítenek meglátnunk azt, amit meg kell látnunk, talán megérthetjük a korona kalandos történelmi sorsának miértjét. Talán egyszer megértjük a magyarság világban betöltött szerepét, a magyarság valódi feladatát, szent küldetését, talán pont a korona és felnagyított képeinek üzenete által.

Weil Róbert – Jakab István

Weil Róbertné Kardos Elvira – Horányi Ágnes

Hozzászólás