A semmi tudatra ébredése

Mi van, amikor a szikla a tudatára ébred? Az egész létezésnek az a lényege, hogy ahol éppen vagy a létezésben, annak tudatára ébredjél. Ha emberként, akkor úgy, ha állatként, vagy növényként, akkor annak a tudatára. Hogyan lesz a semmiből valami? Milyen módon lesz a szénből kristály? Vajon egy egyenletes szilárd kristályszerkezet a szén tudatra ébredéséből alakul ki? Minden jel szerint itt és most éppen emberi formát öltve tapasztaljuk a létet, ezt az emberi létélményt, a világmindenségben.

„Isten a kőzetben alszik, Isten a virágban álmodik, Isten az állatban felébred, és Isten az emberben tudja, hogy ébren van.” Sri Aurobindo

Dienes István és Jakab István beszélgetése.

Hozzászólás