Aláírásgyűjtés Trianon ellen

100 év eltelt a magyarok életében, amit szégyennek éltek meg. A magyarság sorsával foglalkozni kell. A Magyarországtól jogtalanul elcsatolt területeket vissza kell szerezni. Ha a magyarság elég erős lett volna, ha a magyarság az őstörténelméről rendelkezett volna a kellő információkkal, nem adta volna oda az őshazáját egyetlen puskadörrenés nélkül, főárulás folytán.

Van olyan magyarországi város, Sopron, ami az összetartása, a magyarságának ereje és elszántsága révén népszavazással visszaküzdötte magát a német ajkú Ausztriától való elcsatoltságából, vissza Magyarországhoz, a Szent Korona országához.

Patrubány Miklós és Jakab István beszélgetése.

Hozzászólás