Rokonságunk az egész világ

Rácz Lehel bármerre jár a világban, mindig talál magyar gyökereket. Milyen magyarságra utaló jeleket fedezett fel a maori törzseknél?

“Más világ van ott az egyenlítő alatt, mint minálunk! Másképpen süt le a nap, más csillagok ragyognak felettünk! Nincs ott egy fa, nincs egy fűszál, még egy kis bogárka se, ami ugyanaz, mint minálunk. S ez az anyaföld, melyből az ember véteték, ugyanazt az emberfajt szülte, s ha a környezet, a különböző természeti viszonyok színét, haját, arcvonásait különbözővé tették is, lelke és erkölcsi érzéke most is ugyanaz. Műveltsége, társadalma lehet fokozatokra osztható, de szellemi és erkölcsi élete felett ugyanazon természeti törvények uralkodnak. Az ember mindenütt ember, az általánosan emberi mindenütt egyformán nyilatkozik meg szellemi és erkölcsi életében.

És a tudományos szellemtől vezérelt keresztény társadalomnak nem fog szégyenére válni, ha ezekben a szegény pápuákban és csendes-óceáni szigetlakókban nem lát vadembert, hanem észreveszi, hogy erényei és hibái, másforma nyilvánulásukban is, ugyanazok, mint az övéi, akiket nem szabad lenézni, hanem úgy kell tekinteni, mint az emberi fejlődés őskorának csodálatosképpen példának fennmaradt társadalmát. Éppen ezért nem kell lenézni őket, hanem tanulni kell tőlük.
Én hiszem, hogy úgy lesz!”

Bíró Lajos – Hat év Új-Guineában, Vannak-e még vademberek és emberevők?

Rácz Lehel és Jakab István beszélgetése.

Kategória: Huszárvágás
Címkék:

Hozzászólás