Kovács Helga: Szabadság, igazság és szeretet

Ma egész mást jelentenek számomra ezek a szavak, mint korábban. Régen azt hittem, hogy mindegyikért harcolnom kell, mert elvehetik tőlem. Ma már biztosan állítom, hogy bennem van mindhárom, ezért megfosztani magamat tőlük egyedül csak én tudom.

Szerencsésnek tartom magamat, mert a szüleimtől sok szabadságot kaptam. Többnyire azt tettem, amit a fejembe vettem. Neveltetésemnek megvolt az árnyoldala és az előnye: szabadon dönthettem, de miközben tapasztalatokat gyűjtöttem, hibákat is szép számmal követtem el.

Például úgy véltem, hogy szeretve lenni csak a külvilág által lehet. Gyakran úgy éreztem, hogy méltatlan vagyok a szeretetre. (Persze volt ennek családi előzménye.) Emiatt egy időben volt némi megfelelési kényszerem. Minél korosabb lettem, annál többet ítélkeztem magam felett. Aztán arra figyeltem fel, hogy újra és újra ismétlődnek az életemben bizonyos helyzetek és kíváncsivá váltam a „miért?”-re. Kutatni kezdtem, hogy válaszra leljek.

Faltam az ismeretterjesztő könyveket, és az ősi tudás megváltoztatta korábbi elképzeléseimet. Amikor rájöttem, hogy önmagam tisztelete és szeretete hatással van mások irántam tanúsított viselkedésére, belevetettem magamat az önismeret megszerzésébe. Bár nehezemre esett elfogadnom, hogy nem előnyös minden tulajdonságom, de megnyugtató volt számomra, hogy lehetőségem van a változásra.

Itt jön a szabadság a képbe, hiszen én döntöm el, hogy mit kezdek az életemmel. Az irányítást éppen csak a kezembe vettem, amikor arról is tudomást szereztem, hogy sorsom alakulásába beleszólása van az Égieknek. Azóta igyekszem velük karöltve alakítani az eseményeket a megérzéseim segítségével.

Felfedeztem, hogy van egy isteni részem és megtudtam, hogy bármit is csináljak, az angyalok szeretnek és a haladásban támogatnak engem. Így leltem rá a szívem mélyén a szeretetre, ami örökké megillet.

A fentiek eredményeképpen sokat változott az igazság-érzékelésem. A szívemet követem minden helyzetben. Ugyanakkor megértettem, hogy mindenkinek más az igazsága, hisz minden ember másképpen tekint a világra. Akivel különbözőek a nézeteink, azt nem akarom az igazamról meggyőzni. Igyekszem őt elfogadni, és egyre gyakrabban sikerül őt szeretni, mert a szabad akaratát próbálom figyelembe venni. Örülnék neki, ha mások is erre törekednének és nem ítélkeznének azok felett, akikkel nincsenek azonos véleményen.

Remélem, hogy egyre inkább képes leszek megtalálni az emberekben, ami szerethetővé teszi őket és elfogadni a véleményüket. Ez szabaddá tenné az összes érintettet és mindannyian boldogan élhetnénk a saját igazságunknak megfelelően.

Kovács Helga

Kovács Helga: Szabadság, igazság és szeretet

Mesélem a mesém 2021 2 | 0 Comments

Hozzászólás